December 2020

HSB Brf Granen informerar


Information December 2020


• Kolla gärna en extra gång så att alla ljus är släckta innan
  ni går ut.
• Se till att ni har brandvarnare.
  Testa så ni vet att de fungerar.
• Ring alltid 112 om du upptäcker brand eller om

   någon är i fara.

Hemsidan
Besök gärna hemsidan. Där kan du få svar på många frågor.  https://brfgranenviksjo.se       


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud