December 2020

HSB Brf Granen informerar• Kolla gärna en extra gång så att alla ljus är släckta innan
  ni går ut.
• Se till att ni har brandvarnare.
  Testa så ni vet att de fungerar.
• Ring alltid 112 om du upptäcker brand eller om någon är i fara.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud