HSB Brf Granen informerar November 2020


 • Rensning i allmänna utrymmen
  Det har samlats mycket skräp och möbler i våra källare och andra allmänna utrymmen.
  Under v 50–51 och kommer allt som står i våra allmänna utrymmen att flyttas bort. Sakerna som flyttas kommer att förvars i 3 månader och sedan kastas.
  Kontakta styrelsen om du har något som flyttats.
 • Passersystemet
  Under de senast månaderna har bokningssystemet för våra tvättstugor krånglat en hel del. Styrelsen har tagit kontakt med leverantören NewSafe och åtgärder kommer att göras inom kort.
  Viktigt att alltid göra en felanmälan när något inte funkar som det ska. 
 • Radonmätningen
  För att göra allt i rätt ordning har föreningen pga kommande stambyte sökt dispens hos kommunen och fått beviljat samt nytt beslut från kommunen om att utföra åtgärder samt ny mätningefteratt stambytet är slut besiktigat och godkänt. Bland annat kommer radonfläktarna i krypgrunder att ses över samt eventuellt bytas ut/kompletteras i samband med stambytet som en åtgärd för att minska radonvärdena.

Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud