HSB Brf Granen informerar Oktober 2020


 • Håll port- och källardörren stängd
  Under de senaste veckorna har oinbjudna gäster påträffats i trapphus och källare då både portar och källardörrar står uppställda.
  Därför ber vi alla att hjälpas åt att hålla portar och källardörrar stängda både för oinbjudna gäster inte ska komma in men också för att ventilation och värme ska fungera som det ska i huset.
   
 • Råttor
  Som vi informerat tidigare har aktiviteten bland råttor i föreningen minskat. Därför är det viktigt att om man har fortsatta problem med råttor maila till styrelsen:
  styrelsen@brfgranenviksjo.se
  Beskriv gärna var och när ni sett råttorna.

 • Nästa steg i stambyte
  Första steget inför stambytet är klart. Det innebär att allt för förfrågningsunderlaget är klart och ska under månadsskiftet skickas till ett antal entreprenörer. Denna process tar ca 3 månader.
  Boende kommer att bli kallade till informationsmöten innan vi tar nästa steg med extra föreningsstämma kring stambyte under våren 2021.

Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud