HSB Brf Granen informerar September 2020


  • Styrelsens mejladress har slutat att fungera. Har du skickat ett mejl men inte fått svar ber vi er skicka det igen till vår nya mejladress. Mer om styrelsens kontaktuppgifter lämnas i brevlådan.
    Styrelsens nya mejladress: styrelsen@brfgranenviksjo.se

  • Under oktober månad kommer en fönsterservice att göras på alla våra fönster. Alla rörliga delar ska smörjas samt filterbyte ska göras. För att genomföra servicen behöver man komma in i varje lägenhet. Viktigt att man lämnar nyckeln i tuben om man inte kan vara hemma.  Avisering kommer att ske direkt från Interoc när det närmar sig.  
  • Den 8 september går ComHem över till att bli digitalt. Information kring detta har lämnats i brevlådan.
    Har du frågor kring detta kontakta ComHems kundservice på telefon 90 222
  • På vissa ställen lämnas mat kvar utomhus samt att man matar fåglarna. På dessa platser ser vi också ett ökat antal råttor. Därför påminner vi om att inte mata fåglarna i området.

Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud