Bokning tvättstuga

Nu ska problemen med tvättstugorna vara lösta, så att det går att boka tvättstuga igen.