HSB Brf Granen informerar

Alla månads infon.

November 2021

Postad av: söndag 31 oktober, 2021

Håll porten stängdObehöriga har påträffats i våra hus. Alla som arbetar i vår förening resp HSB har brickor för att öppna porten på egen hand. HSB-personal har även ID06-bricka att visa i de fall de inte känns igen. AvgiftshöjningStyrelsen har beslutat att höja avgiften med 2 % för 2022.Gäller endast bostäder, ej p-plats, garage och […]

Läs mer

September 2021

Postad av: onsdag 22 september, 2021

   Motorvärmarstolpar    Som vi tidigare informerat om har den tidigare leverantören av motorvärmare gått i konkurs 2018. Detta har inneburit stora problem. Home Solutions har hanterat detta genom att upprätthålla de funktionaliteter som varit möjliga att upprätthålla tills annan lösning beslutats av Brf Granen. Det innebär följande:  Nuvarande situation befintliga motorvärmare 7 september 2021   På stolpar där tagg och display fungerar, kan inställning med tagg göras på plats. För de stolpar som inte alls fungerar alternativt fått […]

Läs mer

Sommar 2021

Postad av: torsdag 1 juli, 2021

Gemensamma platser med grillarAnvänd gärna våra gemensamma grillplatser. Grillplatsen är till för alla så visa hänsyn genom att plocka undan efter er och spela inte hög musik.OBS! Glöm inte att ta reda på vilka eldningsregler som gäller i kommunen under de varma och torra perioderna.Endast grillkol och briketter får eldas i eldstaden. Återbruk återöppnar!  Måndagar […]

Läs mer

April – Maj 2021

Postad av: söndag 25 april, 2021

Grovsoprum Järfälla kommun kommer att ta bort containerhanteringen av grovsopor från och med den 31 maj. Styrelsen har därför beslutat att stänga föreningens alla grovsoprum. Sista tömningen sker den 26 maj. Passersystemet Arbetet med vårt passersystem fortsätter. En anledning till att det inte fungerat som det ska är pga att systemet tappar uppkoppling.Efter en större […]

Läs mer

Mars 2021

Postad av: lördag 20 mars, 2021

Brf Granens föreningsstämman 28 april 2021Årets föreningsstämma planeras till den 28 april. Som läget idag ser ut med covid-19 kommer stämmans att genomföras helt genom poströstning.Mer information om detta kommer tillsammans med kallelsen i brevlådan.  Våra hundar och katterVåra fina och mysiga husdjur behöver komma ut för att både göra sina behov och få sin […]

Läs mer

Februari 2021

Postad av: lördag 20 mars, 2021

GrovtvättstuganStyrelsen har beslutat att från och med den 15 februari att ta bort det första tvättpasset, 07.00-10.00. Information – Externa parkeringsplatser i grannföreningBrf Ängshöjden, Viksjöplan 47, har några p-platser med el lediga just nu för uthyrning. Vid intresse kontakta Anne Gångfeldt på 070-635 46 34 eller Dag Starkman på076-217 38 36. OBS, detta är en […]

Läs mer

Julen 2020

Postad av: lördag 20 mars, 2021

Motorvärmare Som många av oss märkt har vi under lång tid haft problem med våra motorvärmaruttag, det gäller både själva stolpen och systemet som styr möjligheten att slå på och av via t ex mobilen. Anledningen är, att den underleverantör som Home Solutions samarbetade med och som levererade hela systemet, har gått i konkurs. Det […]

Läs mer

December 2020

Postad av: lördag 20 mars, 2021

Föreningslokalen stängdP G A Covid-19 har vi beslutat oss för att hållaföreningslokalen stängd för nya bokningar tillsvidare. Nyinflyttad?Om du är nyinflyttad, och undrar över något, hör gärna av dig till ditt husombud. Information om just ditt husombud hittar du på porttavlan i entrén. 1:a Advent och levande ljusUnder julen ökar risken för brand i våra […]

Läs mer

November 2020

Postad av: lördag 20 mars, 2021

Rensning i allmänna utrymmenDet har samlats mycket skräp och möbler i våra källare och andra allmänna utrymmen.Under v 50–51 och kommer allt som står i våra allmänna utrymmen att flyttas bort. Sakerna som flyttas kommer att förvars i 3 månader och sedan kastas.Kontakta styrelsen om du har något som flyttats. PassersystemetUnder de senast månaderna har […]

Läs mer

Oktober 2020

Postad av: lördag 20 mars, 2021

Håll port- och källardörren stängdUnder de senaste veckorna har oinbjudna gäster påträffats i trapphus och källare då både portar och källardörrar står uppställda.Därför ber vi alla att hjälpas åt att hålla portar och källardörrar stängda både för oinbjudna gäster inte ska komma in men också för att ventilation och värme ska fungera som det ska […]

Läs mer

1 2