Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Mars – April

Inga större förändringar jämfört med föregående år Mars o April

Brott

Inbrott i villa/radhus

Inbrott i lägenhet

Försök till inbrott i villa

Försök till inbrott i lägenhet

Tillgrepp av bil

Försök tillgrepp av bil

2020

9

5

6

5

13

4

2021

9

4

4

7

21

8

På grund av att jag precis kommer från semester så tar jag ut statistik för färre brott denna
gång. En stor skillnad märks i angreppen på fordonen. Utöver detta fortsätter bildelsstölder
från dyra bilar och katalyzatorer från äldre bilar.
Ingen större skillnad på typerna av angrepp på bostäder. Viksjö är utsatt för majoriteten av
inbrott.
Det som kan förhindra angrepp på bostäder är givetvis att boende reagerar då man misstänker
rekognosering för inbrott. Här rekommenderar polisen ett vänligt hjälpsamt beteende genom att
snällt fråga om de behöver hjälp genom att fråga vem de söker. Personen vill inte bli sedd eller
hörd. Meddela polisen om det verkar skumt, glöm inte att försöka notera bilnummer. Rörlig
rörelsestyrd belysning är effektiv och givetvis kamera. Om du inte sett över dörrlås och lås till
altandörr kanske det är dags nu. Kontrollera att listerna runt treglaspartierna inte är lätta att
demontera. I övrigt gäller det att tänka på att märka sina saker, gärna med DNA, och göra en
förteckning över det du har som är stöldbegärligt.
Verksamheten med störsändare i samband med stölder fortsätter.
Anmälan kan göras via polisen.se. Receptioen i Jakobsberg är stängd. Anmälan kan göras i
Sollentuna och Solna där receptionerna är öppna.
Albin Näverberg // 0708-95 15 08

Kontakta Polisen:
Ring SOS Alarm – 112 – vid akuta ärenden
Ring Polisen – 114 14 – dygnet runt, när du vill göra
en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.
Anmälan i vissa fall kan även göras via Internet.

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro
Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg
Postadress: Polisen Järfälla 106 75 Stockholm
Tele: 114 14
E-Mail albin.naverberg@polisen.se