Grannsamverkan

Informationsblad  2020

Polisens riksnummer                   Dygnet runt       114 14

Norrortspolisens telefonnr          Dygnet runt        114 14

SOS NÖD-tfn                                 Dygnet runt       112

Albin Näverberg                                                  0708-95 15 08 

Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg

Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna

Receptionens öppettider Tisdag och Torsdag 09:00-13:00 Onsdagar
12:00-17:00

www.polisen.se   Även för polisanmälan!      

lpo-jarfalla.kansli@polisen.se  För tips och övriga ärenden till polisen.

Året som gick

Året som gick har präglats av färre angrepp på bostäder inom Järfälla lokalpolisområde.I Upplands-Bro har minskningen inte blivit så stor mot 2019. Brottsbelastningen låg dock redan lågt
under 2018.
I Järfälla är dock minskningen av bostadsangrepp procentuellt mycket stor, speciellt då det gäller
fullbordade inbrott i villor.Tillvägagångssättet har till den största delen varit brutna fönster, krossade fönster och brutna balkong-
dörrar.
Som aktualiserats i media har tillgreppen av cyklar ökat, speciellt under andra halvåret.För att titta på de aktuella siffrorna så finns de i de bifogade bilagorna. En av bilagorna visar angreppen
på bostäder månadsvis.

Vad gör man för att skydda sig?

Som alltid gäller grundregeln att minska tillfällena för tjuven, ibland lättare sagt än gjort.
Vad jag menar är att se till att skydda de fönster och dörrar där det finns ett insynsskydd utifrån,
exempelvis en berså, ett uthus eller annat. Att göra de egna värdesakerna mindre lönande är bra och
enklast då är att märka sina saker. Det finns märkning allt från mekanisk till användning av DNA och tala om det med skyltning.
Att samverka i området genom att vänligt närma sig personer som uppträder misstänksamt genom att
fråga om de söker någon och om de vill ha hjälp: Meddela dina grannar om det märkliga beteendet och
givetvis polis. Samarbeta med hundägarna i området. De ser och hör mycket och är de som är ute flera gånger per dygn för att rasta sina djur.En fungerande Grannsamverkan är bevisligen bra och där framhåller jag vikten av att hålla igång
organisationen och meddela polisen förändringar. Vissa saker, motorcyklar och båtmotorer och även båtar
kan förses med spårsändare eller transpondrar av olika slag.

Albin Näverberg /0708-95 15 08