Värme

Föreningens fastigheter har Fjärrvärme som levereras av Eon.
Föreningen har sju st. värmecentraler som fördelar ut värme och varmvatten till de 19 olika husen i brf Granen.
Värmesystemet känner av yttertemperatur och vi mäter även inomhus temperaturen i drygt 100 lägenheter som har en givare monterad i hallen med hjälp av dessa värden justeras inomhustemperaturen konstant.

Föreningen har en ambition att hålla ca 21 grader inne i lägenheterna.
När man mäter temperatur inne i lägenheten ska detta göras i mitten av lägenheten i närheten av hallen och en meter från golv, detta för att den kalla luften som tas in via uteluftsventilen i fönstret ska hinna blandas med den varma luften i lägenheten.

Värmesystemet är vattenburet, på varje element sitter det en termostat som reglerar temperaturen i varje rum.
Viss justering går att göra på denna termostat