Ventilation

Föreningens fastigheter har mekanisk frånluft, detta innebär att en fläkt som sitter på yttertaket suger ut luft från samtliga kök och badrum.

För att släppa in frisk luft i husen sitter det uteluftsventiler i fönster i sovrum och vardagsrum. Dessa ventiler tar in ouppvärmd uteluft, dessa ventiler är justerbara mellan 30% – 100%.
Det finns lagkrav på ventilationen som bostadsrättsföreningen måste följa och därför besiktas ventilationen var sjätte år.
I Granen utfördes denna besiktning 2018 med godkänt resultat.

Tyvärr är uteluften på vintern kall och många upplever drag.
Frånluften i kök och badrum är inställd för att fungera på ett så effektivt och ekonomiskt sätt som möjligt.

Vid ombyggnad av kök och badrum är det viktigt att ventilationen och dess inställningar inte förändras.
Kontakta föreningens förvaltare innan ni utför förändringar på ventilationen.