Föreningslokalen öppnar igen.

Nu är föreningslokalen öppen igen. Bokning görs via styrelsen.