Informationsträffarna 22/9 och 28/9

Kategori: Info, Nyheter

OBS!  
Vid informationsträffarna 22/9 och 28/9 gäller fortfarande corona restriktioner. Det innebär att max 50 personer får vistas i Viksjö Teatern. 
Styrelsen kommer att pricka av medlemmar vid respektive tillfälle.      

Med vänliga hälsningar  
HSB Brf Granens styrelse och husombud