Mobil åter­vinnings­central

Nu kommer den mobila åter­vinnings­centralen

Viksjö – Traktorvägen 4 

Det här kan du lämna på den mobila återvinnings­stationen