Motorvärmare – Problem

Kategori: Info

Som många av oss märkt har vi under lång tid haft problem med våra motorvärmaruttag, det gäller både själva stolpen och systemet som styr möjligheten att slå på och av via t ex mobilen. Anledningen är, att den underleverantör som Home Solutions samarbetade med och som levererade hela systemet, har gått i konkurs. Det har inneburit att vi inte haft tillgång till några reservdelar och att ingen har förvaltat systemet. Sammantaget – vi har inte kunnat få den hjälp vi behövt.

Nu har Home Solutions kommit en bra bit på väg när det gäller att få fram reservdelar och även hittat resurser som kan underhålla/förvalta det system som vi har. Arbetet med de åtgärder som behöver vidtas för att vi ska känna oss nöjda och kunna använda systemet som det är tänkt har påbörjats, och vi hoppas att allt kommer att vara på plats i slutet av februari. Det gäller både reparationer och systemunderhåll. Fram till dess får vi ha tålamod och sköta inställningarna av motorvärmaruttaget ’manuellt’, dvs direkt vid stolpen.