Nu är det dags att motionera.

Kategori: Info

Skicka in era motioner senast sista februari. Mejla motioner till styrelsen@brfgranenviksjo.se eller lämna i brevlådan vid styrelselokalen på hörnet Tegvägen 2.

Har du en motion som du vill få behandlad på föreningens årstämma?

Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Vad är en motion?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålle en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.