OBS! Sopbilen nya tider

Kategori: Info

Sopbilen stannar var 4:e vecka på onsdagar jämn vecka:

Vecka 8 / 12 / 16 / 20 / 24:
 

Tegvägen 22 – 40 kl: 18.00-18.20 
Tegvägen 46 – 62 kl: 18.25 – 18.45 
Vältvägen 1 kl: 18.50 – 19.20

Vad kan lämnas till Sopbilen 

Det är endast okej att lämna grovavfall till sopbilen. 
Grovavfall är t.ex.:

• Trasiga möbler
• Trasiga leksaker, t.ex. pulkor
• Trasiga cyklar och barnvagnar
• Trasiga stekpannor och kastruller
• Trasiga blomkrukor, porslin och mindre keramikföremål


Chaufförerna kommer inte ta emot farligt avfall såsom kemikalier och elavfall.
Wellpapp är inte grovavfall.
Det är endast okej att lämna grovavfalletdirekt till sopbilen.

Det är inte tillåtet att lämna grovavfall på platsen innan eller efter besöket.