HSB Brf Granen informerar April 2023


Håll koll på taggarna
Vi påminner om att alla behöver hålla koll på sina taggar. Tappar man bort sin tagg anmäler man det till HSB i samma sekund. Detta är viktigt för att förhindra obehöriga i våra portar, källargångar och källarförråd.

Nytt elpris
Nytt elpris för boende per den 1:a mars är 2kr per kWh. Detta pris justeras kontinuerligt och baseras på inkommande elpris.


Brytskydd på källardörrar
Efter inbrotten i källarförråden har vi beslutat att sätta upp nya brytskydd på alla gaveldörrar till källargångarna. Detta arbete görs i slutet av april.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud