HSB Brf Granen informerar April – Maj 2021


Grovsoprum

Järfälla kommun kommer att ta bort containerhanteringen av grovsopor från och med den 31 maj. Styrelsen har därför beslutat att stänga föreningens alla grovsoprum. Sista tömningen sker den 26 maj.

Passersystemet

Arbetet med vårt passersystem fortsätter. En anledning till att det inte fungerat som det ska är pga att systemet tappar uppkoppling.
Efter en större uppdatering har man kunnat åtgärda felet.
Upplever ni fortsättningsvis brister så är det viktigt att detta felanmäls. Länk till felanmälan finner ni längst ner på vår hemsida.  

Stambyte

Nu är entreprenör för stambytet vald och det blir Byggmästargruppen som ska genomföra vårt stambyte. Projektledning kommer att ledas av HSB tillsammans med styrelsen.
Styrelsen kommer gå ut med mer information kring stambytet före sommaren. Till hösten planeras en extra stämma där beslut ska fattas av medlemmarna.
Stambytet beräknas hålla på i ca 24 månader. Styrelsen har en förhoppning om att arbetet kan starta första kvartalet 2022.

Dags att olja in uteplatsen

För er som vill olja in uteplatsen, går det nu bra att hämta ut olja på Gundes färg & tapet Slöjdvägen 7, 177 59 Järfälla.
Uppge namn och adress. ID-kort ska uppvisas vid uthämtning.

Föreningsstämma

Den 28 april är det dags för årets föreningsstämma. På grund av rådande omständigheter kommer stämman endast hållas genom poströstning.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud