HSB Brf Granen informerar Februari 2022


HSB Brf Granen
Information Februari 2022

Råttor 
Problemet med råttor har åter igen eskalerat, mestadels på Vältvägen. Föreningen har justerat avtalet med Anticimex, fler åtgärder görs redan nu och mer kommer att göras inom den närmsta tiden.

Påminner om att det är extra viktigt att vi alla hjälps åt genom att kasta sopor och skräp i papperskorgar och sopkärl. Se till att locken går att stänga ordentligt.
Och att inte mata fåglarna.

Föreningslokalen håller stängt
Eftersom restriktionerna lättar från den 9 februari kommer föreningslokalen att öppnas för bokningar från och med måndag den 14 februari.  

Föreningsstämma 2022

Datum för årets föreningsstämma är 4 maj 2022.

Kallelse tillsammans med årsberättelsen kommer att delas ut till varje hushåll när vi närmar oss.

Tips!
Gör dig till prenumerant på vår hemsida så att du kan ta del av uppdaterad information till boende i vår förening. =)
www.brfgranenviksjo.se


Med vänliga hälsningar
HSB Brf Granens styrelse och husombud


Sopbilen
Efter att grovsoporna tagits bort har kommunen satt in en ambulerande sopbil som kommer varannan vecka och hämtar grovavfall.

Sopbilen kommer att stanna onsdagar på jämna veckor:

Tegvägen 22 – 40 kl 18.00 – 18.20
Tegvägen 46 – 62 kl 18.25 – 18.45
Vältvägen 1 kl 18.50 – 19.20


Vad kan lämnas till Sopbilen

Det är endast okej att lämna grovavfall till sopbilen.
Grovavfall är t.ex.:

• Trasiga möbler
• Trasiga leksaker, t.ex. pulkor
• Trasiga cyklar och barnvagnar
• Trasiga stekpannor och kastruller
• Trasiga blomkrukor, porslin och mindre keramikföremål


Chaufförerna kommer inte ta emot farligt avfall såsom kemikalier och elavfall.
Wellpapp är inte grovavfall.
Det är endast okej att lämna grovavfallet direkt till sopbilen.

Det är inte tillåtet att lämna grovavfall på platsen innan eller efter besöket.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud