HSB Brf Granen informerar Februari 2024


Motionera!
Skicka in era motioner senast sista februari. Mejla motioner till styrelsen@brfgranenviksjo.se eller lämna i brevlådan vid styrelselokalen på hörnet Tegvägen 2. Se separat informationslapp på tavlan i porten.


Sopbilen fortsätter att komma under 2024
Se separat informationslapp på tavlan i porten.


Bommar och parkeringsförbud
Vi måste hjälpas åt att stänga bommarna samt att inte parkera inom området.

Ny sopkod från 1:a mars
Vi kommer att få ny sopkod 1:a mars. Mer info om detta kommer i era brevlådor.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud