HSB Brf Granen informerar Januari 2023


Varmvatten i duschbodar
Vi vill påminna om att man är varsam med varmvattnet i duschbodarna under stambytet. Eftersom varmvattnet tar slut och det tar tid för vattnet att värmas upp tänker vi på våra grannar och tar korta duschar.

Sortering efter tvättstugebesök
Vi måste tänka på att ta med oss plast och annat skräp från tvättstugorna efter att vi tvättat, exempelvis tomma sköljmedelbehållare, och slänga dessa vid den vanliga källsorteringen längs med parkeringarna.

Uttag från inre reparationsfond
En påminnelse – det går att ta ut pengarna man eventuellt har insatt på sin lägenhets inre reparationsfond. Man kan göra detta helt utan att uppvisa kvitto/inköp. Man gör detta via HSB.

Öppet hus måndag den 27 februari i Föreningslokalen, Tegvägen 78
Vi blir bättre när vi hjälps åt! Vi närmar oss den årliga föreningsstämman! Det finns stora möjligheter att delta och bidra. Kom och prata med valberedningen. Vill du bli husombud? Träffa husombud och fråga vad de jobbar med. Är du nyfiken på vad som är aktuellt i föreningen? Energi? Sophantering? Ställ din fråga till styrelsen. Välkommen att ta en fika med styrelsen, husombud och valberedningen. Måndag den 27 februari, kom när du kan mellan kl 18.00-20.00. Hoppas vi ses!  

PS Ett datum att att anteckna – Stämman går av stapeln i Viksjöteatern den 3 maj kl 19:00 DS
Snart är det vår!


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud