HSB Brf Granen informerar Juni 2023


Olja till uteplatser
Nu kan ni som har uteplatser hämta ut olja på Gundes i Jakobsberg.

Nytt singel i dräneringsgångar – för er med uteplatser
Under hösten kommer det att fyllas på med singel i dräneringsgångarna utanför alla uteplatser. Eftersom det är förbjudet att plantera i dessa dräneringsgångar kommer sådant att rensas bort i samband med denna påfyllning av singel.


Återbruket under sommaren
Återbruket kommer att ha ordinarie öppettider under sommaren med något undantag. Det kommer vid dessa tillfällen att sättas upp en lapp på dörren till Återbruket. Vi tackar alla härliga besökare för alla fantastiska saker ni lämnat in och hoppas att ni även hittat bra saker att ta med er hem.


Föreningslokalen under sommaren
Föreningslokalen är sommarstängd mellan den 15/7 – 13/8.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud