HSB Brf Granen informerar Mars 2021


 • Brf Granens föreningsstämman 28 april 2021
  Årets föreningsstämma planeras till den 28 april. Som läget idag ser ut med covid-19 kommer stämmans att genomföras helt genom poströstning.
  Mer information om detta kommer tillsammans med kallelsen i brevlådan. 
  
 • Våra hundar och katter
  Våra fina och mysiga husdjur behöver komma ut för att både göra sina behov och få sin dagliga motion.
  Dessa saker ska göras utanför vårt område.
  Och när ”olyckan” väl är framme och behovet är gjort, plockar man upp bajset.
  
 • Mata inte fåglar och råttor
  Vi fortsätter arbetet med att minska antalet råttor i området. Många åtgärder görs, bl a klipps buskaget in från husväggen.  
  Tillsammans måste vi fortsätta att hjälpas åt framför allt genom att inte mata fåglar i området. 
  
 • Trapphus
  Vi påminner om de brandskyddsregler som gäller – det är inte tillåtet att förvara tex cyklar eller andra saker i trapphusen.

Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud