HSB Brf Granen informerar Mars 2022


Ladda hybridbil och elbilar
Arbetet med de nya motorvärmarstolpar pågår.
I dag kan vi inte säga hur våran anläggning klarar laddning av elbilar och laddhybrider.
Styrelsen återkommer med information när den nya anläggningen är klar och vi vet mer.

Hyra ut p-plats eller garage
Det är inte tillåtet att hyra ut sin p-plats eller sitt garage i andrahand. Den plats du hyr är endast till för ditt hushåll och ska inte hyras ut vidare.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud