HSB Brf Granen informerar Mars 2023


Störningsfria tider
Vi påminner om de störningsfria tiderna i BRF Granen, vardagar 22-08 och helger 23-10. Vi tar hänsyn till våra grannar och stör inte under dessa tider.


Inbrott i källarförråd
Vi har tyvärr drabbats av inbrott i våra källarförråd. Vi måste försöka hjälpas åt och hålla bättre koll, till exempel om vi misstänker obehöriga i våra källarlokaler. Vid inbrott kontaktar man sitt försäkringsbolag, anmäler till Polisen och kontaktar HSB vid skador på förråden.


Grus under portdörrar
Nu när våren närmar sig och det sandats en del utanför våra portar fastnar det lätt grus under portdörren och den går då ej igen. Tänk på att borsta bort gruset så att inte portdörren står öppen i onödan och under nätterna.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud