HSB Brf Granen informerar November 2021


Håll porten stängd
Obehöriga har påträffats i våra hus. Alla som arbetar i vår förening resp HSB har brickor för att öppna porten på egen hand. HSB-personal har även ID06-bricka att visa i de fall de inte känns igen.

Avgiftshöjning
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 2 % för 2022.
Gäller endast bostäder, ej p-plats, garage och förråd.

Inre fonden
Från och med den 1 januari 2022 kommer föreningen att sluta avsätta pengar till inre fonden. Redan innestående belopp (finns att läsa på avgiftsavin) rörs inte. TIPS! Passa på att använda dem pengarna i samband med stambytet. Blankett för uttag finns på Mitt HSB alt ta kontakt med HSB-kontoret i Jakobsberg.

Motorvärmarstolpar
Nu sätter bytet av motorvärmarstolparna igång. Bytet påbörjas under v 46. Mer information om funktion osv kommer senare.

TV6 utgår i standarsutbudet

Tele2 informerar om att TV6 utgår ur standardutbudet från och med den 1 nov 2021. Kanalen går att köpa till om man så önskar. Ta kontakt med Tele2 vid frågor.

Föreningslokalen öppnar!
Nu kan man åter igen hyra föreningslokalen. Bokning görs via styrelsen.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud