HSB Brf Granen informerar Oktober 2023


Extra stämma höst/vinter 2023
Vi kommer att hålla en extra stämma 5:e december för att fastställa nya stadgar. Mer info kommer om detta.

Pubkväll 27:e oktober kl. 18-22
27:e oktober är det barkväll med livemusik i föreningslokalen! Ta med en granne och kom dit!

Elräkningar
Fjärravläsningen av el i våra lägenheter har inte fungerat tillfredsställande för alla, man kan ha debiterats retroaktivt. Detta har orsakats av strömavbrott och planerade avbrott med anledning av stambytet. Vi undersöker om något blivit fel men uppmanar alla att betala det som står på avin. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Gällande debitering av el från motorvärmarstolparna. Här har debiteringen satts igång olika för olika garage/p-platser, beroende av när stolpen installerades. En viss debitering kommer alla få p.g.a. att stolpen i sig drar ström för några kronor i månaden även om den inte används.


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud