HSB Brf Granen informerar September 2021


 
 
 
Motorvärmarstolpar    
Som vi tidigare informerat om har den tidigare leverantören av motorvärmare gått i konkurs 2018. Detta har inneburit stora problem. Home Solutions har hanterat detta genom att upprätthålla de funktionaliteter som varit möjliga att upprätthålla tills annan lösning beslutats av Brf Granen. Det innebär följande: 

Nuvarande situation befintliga motorvärmare 7 september 2021   
På stolpar där tagg och display fungerar, kan inställning med tagg göras på plats. För de stolpar som inte alls fungerar alternativt fått en svart topp, är elen konstant på.  

Inga nya taggar tas fram och borttappade taggar kan inte ersättas.  

Home Solutions rekommenderar att inte använda uttagen till ladda elbilar. Uttagen är inte gjorda för höga effektuttag.  De kan användas för motorvärmare och laddhybrider.  

Styrelsen har under en längre tid arbetat med att utvärdera andra lösningar med etablerade aktörer på marknaden för att säkerställa en beprövad driftsäker lösning med motorvärmarfunktioner. Styrelsen ser även över möjligheten att installera ett antal platser för laddning av elbilar.  
 
Stambyte 
Alla hushåll ska nu ha fått en folder om stambytet i brevlådan. Om man inte fått ett kontakta ditt husombud eller styrelsen.  

OBS!  
Vid informationsträffarna 22/9 och 28/9 gäller fortfarande corona restriktioner. Det innebär att max 50 personer får vistas i Viksjö Teatern. 
Styrelsen kommer att pricka av medlemmar vid respektive tillfälle.      

Med vänliga hälsningar  
HSB Brf Granens styrelse och husombud 


Hälsningar
Brf Granens styrelse och husombud