Solceller

Produktion och förtjänst
Solceller live

Brf Granens solceller 2023

Månad Producead El Såld EL Pris per kWh Intäkt Januari 6 713 kWh 621 kWh 1.63 kr 1 012 kr Februari 13 380 kWh 2 723 kWh 1.15 kr 3 129 kr Mars 34 660 kWh 12 670 kWh 1.16 kr 14 673 kr April 103 116 kWh 56 876 kWh 0.89 kr 50 708 kr Maj 162 256 kWh 103 427 kWh 0.55 kr 57 379 kr Juni 168 964 kWh 111 368 kWh 0.70 kr 78 332 kr Juli 140 761 kWh 87 815 kWh 0.51 kr 45 013 kr Augusti 88 814 kWh 43 185 kWh 0.47 kr 20 314 kr September 69 018 kWh 30 849 kWh 0.39 kr 11 901 kr Oktober 37 414 kWh 11 884 kWh 0.42 kr 5 026 kr November 5 184 kWh 64 kWh 0.58 kr 37 kr December 404 kWh 0 kWh 0 kr 0 kr Hela året 830 716 kWh 461 482 kWh - kr 287 524 kr

Brf Granens solceller 2022

Månad Producead El Såld EL Pris per kWh Intäkt Januari 5 028 kWh 356 kWh 1.86 kr 663 kr Februari 20 281 kWh 5 584 kWh 1.23 kr 6 889 kr Mars 86 048 kWh 41 731 kWh 1.77 kr 74 041 kr April 114 781 kWh 64 324 kWh 1.29 kr 82 716 kr Maj 139 075 kWh 83 283 kWh 1.57 kr 130 918 kr Juni 153 307 kWh 97 046 kWh 1.80 kr 174 783 kr Juli 137 924 kWh 84 827 kWh 1.47 kr 124 986 kr Augusti 120 597 kWh 72 711 kWh 3.97 kr 288 590 kr September 67 099 kWh 29 815 kWh 4.06 kr 121 165 kr Oktober 39 137 kWh 13 223 kWh 1.36 kr 18 011 kr November 8 093 kWh 734 kWh 0.72 kr 532 kr December 1282 kWh 1.8 kWh 2.78 kr 5 kr Hela året 892 652 kWh 493 635 kWh 2.07 kr 1 023 299kr

Brf Granens solceller 2021

Månad Producerad el Såld el Pris per kWh Intäkt Januari 1 619 kWh 44 kWh 0.43 kr 19 kr Februari 7 058 kWh 2 175 kWh 0.39 kr 854 kr Mars 44 434 kWh 23 481 kWh 0.52 kr 12 262 kr April 61 150 kWh 59 834 kWh 0.48 kr 28 695 kr Maj 119 737 kWh 64 683 kWh 0.56 kr 35 946 kr Juni 158 732 kWh 99 150 kWh 0.56 kr 55 256 kr Juli 151 560 kWh 98 182 kWh 0.80 kr 78 083 kr Augusti 95 540 kWh 50 632 kWh 0.95 kr 48 328 kr September 62 709 kWh 27 138 kWh 1.33 kr 36 015 kr Oktober 28 990 kWh 7 796 kWh 1.27 kr 9 897 kr November 10 264 kWh 809 kWh 1.01 kr 820 kr December 1 231 kWh 2 kWh 2.50 kr 5 kr Hela året 743 024 kWh 433 926 kWh 0.71 kr 306 171 kr