Sopbilen fortsätter komma!

Kategori: Info

Sopbilen stannar var 4:e vecka på onsdagar jämn vecka.
Vecka 36 / 40 / 44 / 48 / 52:

Tegvägen 22-40 kl: 18.00 – 18.20
Tegvägen 46-62 kl: 18.25 – 18.45
Vältvägen 1        kl: 18.50 – 19.20

Man får endast lämna grovavfall till sopbilen.  
Grovavfall är t.ex.: 

• Trasiga möbler 
• Trasiga leksaker, t.ex. pulkor 
• Trasiga cyklar och barnvagnar 
• Trasiga stekpannor och kastruller 
• Trasiga blomkrukor, porslin och mindre keramikföremål 
 
Chaufförerna kommer inte ta emot farligt avfall såsom kemikalier och elavfall. 
Wellpapp är inte grovavfall. 


Det är endast okej att lämna grovavfallet direkt till sopbilen.  Det är inte tillåtet att lämna grovavfall på platsen innan eller efter besöket.