Samlad info inför kommande stambyte från 2019 och framåt

Extra stämma 23 november 2019 om solceller
samt lapp i brevlådan med sammanställning från extra stämman
2019 december.

Styrelsen för HSB brf Granen har fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra en stamrenovering av fastigheterna.
Projektering av stambytet beräknas påbörjas under 2020.
Styrelsen har en förhoppning om att ett stambyte kan påbörjas under 2022 och beräknas pågå under ca 24 månader.
Beräknad kostnad för stambytet är 160.000.000 kr.

Portinformation 2020 Oktober Nästa steg i stambyte.

Första steget inför stambytet är klart. Det innebär att allt för förfrågningsunderlaget är klart och ska under månadsskiftet skickas till ett antal entreprenörer. Denna process tar ca 3 månader.
Boende kommer att bli kallade till informationsmöten innan vi tar nästa steg med extra föreningsstämma kring stambyte under våren 2021.

Portinformation 2021 April – Maj Stambyte

Nu är entreprenör för stambytet vald och det blir Byggmästargruppen som kommer att genomföra vårt stambyte. Projektet kommer att ledas av HSB tillsammans med styrelsen.
Styrelsen kommer gå ut med mer information kring stambytet före sommaren. Till hösten planeras en extra stämma där beslut ska fattas av medlemmarna.
Stambytet beräknas hålla på i ca 24 månader. Styrelsen har en förhoppning om att arbetet kan starta första kvartalet 2022.

Portinformation 2021 Sommar Stambyte

Nu när vi valt entrepenör Byggmästargruppen startar arbetet inför stambyte. Det är viktigt att alla känner att de får den information de behöver och att alla får svar på sina frågor. Det finns en flik på hemsidan där vi kommer att samla all information.
En mejladress för endast stambyte kommer att öppnas efter semestern, stambyte@brfgranenviksjo.se