TL Bygg informerar

Kategori: Info

Arbetet är nu i full gång efter semestern och tidplanen för de
kommande veckorna ser ut enl. följande:


Fram till slutet av vecka 35 så pågick arbeten med armering och
gjutning av plattan på mark.


Från vecka 36 och framåt så kommer en period av många
leveranser då stommen skall byggas upp, detta arbete beräknas
vara klart runt vecka 45.


Under veckorna 36-45 så kommer tunga lastbilar åka in på
bygget där de ska lastas av för montage som görs med en kran
som monterats på plats under vecka 35.


Vi önskar er en trevlig höst och tackar för er förståelse!
Mvh
TL Bygg