Vision Mobile strul

Newsafe har uppdaterat sina certifikat vilket även innebär att alla kundadresser för webbokning har gått över till https istället för den osäkra http.

Man blir automatisk flyttad till https-adressen när man skriver tex brfgranen.newsafe.se

Tyvärr så uppdateras inte adressen i Vision Mobile-appen. Dem som använder sig av appen måste antingen uppdatera webbadressen i appen (se bild nedan) och lägga till ett s efter http, så att den nya adressen blir https://brfgranen.newsafe.se//Api/Mobile/VisionMobile.asmx eller logga in på nytt via en dator och skanna QR-koden med appen.