Willhem Stockholm AB informerar

Kategori: Okategoriserad

Hej,
Här kommer en uppdatering om Willhems pågående projekt med att förtäta sin fastighet
genom att tillföra 32 bostäder i varierande storlek mellan 1–4 rum och kök. Den nya
huskroppen är ritad och utformad med respekt för befintlig bebyggelse och kommer att
bli ett trevligt inslag.
Denna vecka har pålningsarbetena avslutats. Detta moment i ett byggprojekt är tyvärr
väldigt krävande bullermässigt, och vi vill tacka för ert tålamod under denna korta med
intensiva fas som varit i projektet.
Under den närmsta tiden kommer mark- och grundläggningsarbeten att pågå, för att
under hösten påbörja uppförandet av stommen. Dessa arbeten upplevs i regel inte lika
störande som pålningen.
Byggnadsarbetena i sin helhet beräknas pågå framtill hösen/vinter 2022.
Vid frågor eller funderingar kring projektet så får ni gärna höra av er till Willhems
projektledare:
Nasser Ladjemi
nasser.ladjemi@sweco.se
073-318 02 21
Vi återkommer med mer information vid eventuella väsentliga förändringar i projektet.
Trevlig Midsommar!
Med vänliga hälsningar,
Willhem Stockholm AB